10 nejdůležitějších mezilidských dovedností

10 nejdůležitějších mezilidských dovedností - Lenka Benešová

Proč vynakládat úsilí na zlepšování mezilidských vztahů a dovedností? Co získáte? Rozhodně příznivější a tvořivější atmosféru včetně příjemných překvapení s neočekávanými přínosy.

Udělejte si inventuru svých dovedností, které používáte při komunikaci. Pravidelným posilováním je zkvalitňujete a rozvíjíte.

1) Komunikace

Bez komunikace se neobejdeme. I když přímo aktivně nekomunikujeme, přesto vysíláme zprávy. Svým postojem, pohledem, náladou a mnohým dalším vyjadřujeme, jak se právě cítíme.

Zlepšením komunikace se zlepší i vztahy ve vaší rodině, mezi kolegy i sousedy. Vědomě komunikujte tak, jak chcete, aby lidé jednali s vámi. Mluvte jasně, zřetelně a jednoznačně. Často se usmívejte, i když se na vás právě nikdo nedívá.

2) Budování důvěry

Když nemáte důvěru druhého člověka, vztah nemůže dlouhodobě fungovat. Bez důvěry jsou vztahy povrchní. Takové dřív nebo později skončí. Buďte důvěryhodní, zkvalitňujte své charakterové vlastnosti a projevujte náklonnost k lidem.

Jak budovat důvěru? Dodržujte, co slíbíte. Buďte proaktivní a čestní. Důvěřujte sobě i ostatním a trvale prohlubujte svoji sebedůvěru.

3) Vcítění

Když víte, jak se druhý člověk cítí, dokážete pochopit, co právě nejvíc potřebuje. Empaticky se můžete vcítit do jeho situace a vidět možnosti řešení z jiného úhlu pohledu.

Není vhodným nástrojem poskytovat nevyžádané rady, ale svým doporučením a nadhledem můžete přispět k adekvátnímu vyřešení. Pro vcítění si můžete položit otázku: Jak bych situaci řešil/a já? Co mě by nejvíc pomohlo? I vaše slova pochopení druhé podporují.

4) Spolupráce

Pro dlouhodobé vztahy, spokojenou rodinu nebo fungující pracovní týmy, je spolupráce klíčová. Funguje, když každý dělá co má.

Čím můžete sami přispět ke kvalitnější spolupráci v rodině nebo pracovním kolektivu? Co navrhnete ještě dnes pro to, aby se členové stmelili a spolupracovali? Realizujte každý den novou aktivitu k soudržnosti členů vašeho týmu. Buďte příkladem. Výsledky vás mile překvapí.

5) Vyjednávání

Nedostanete to, co si zasloužíte, ale to co si vyjednáte. To platí nejen v pracovním životě, ale i v běžných situacích. Pusťte se strachu, co si druhý člověk řekne, nebo co si o vás bude myslet, a naučte se vyjednávat. Vytvářejte oboustranně výhodné dohody.

Chtějte se s ostatními dělit o to, co znáte a umíte. Jednejte bez zbytečností a jděte rovnou k věci. Mějte jasno v tom, co chcete. Když to víte, druzí vám rádi poskytnou, co potřebujete, pokud zaujmete partnerský a rovnocenný přístup.

6) Řešení problémů

Problémům se v životě nevyhneme. Jsou součástí života a je potřeba se naučit na problémy nahlížet jako na výzvy a příležitosti k růstu. Překážky na cestě k vašemu vysněnému životu se vyplatí brát jako posun a „zpestření“ ve vaší životní hře. Zdoláním náročných výzev se stáváte silnější a náležitě životem poučení.

Stojí za to být vděční, že jste se dostali dál, než byste se dostali bez překážek. Proto situace řešte s pokorou a myslete na to, jak vypadá ideální stav. V mezilidských vztazích vzniká mnoho zbytečných nedorozumění, proto preventivně předcházejte problémům a buďte prozíraví. Učte se být pozitivní i když byste nejraději vztekem vybuchly a jděte se raději proběhnout a ventilovat vaše vnitřní problémy pohybem a pozitivními afirmacemi.

7) Rozhodování

Umění rozhodovat se rychle a správně je potřebnou celoživotní dovedností každého člověka. K tomu patří osobní zodpovědnost za důsledky svých rozhodnutí. Pečlivě si rozvažte, jaké všechny situace mohou nastat. Když nastanou, budete rychle vědět, pro kterou z nich se rozhodnout.

S ohledem na ostatní se vždy rozhodujte za sebe. Berte každého člověka jako adekvátního k tomu, udělat rozhodnutí za svůj život sám a svobodně. Ani vám by se nelíbilo, kdyby za vás druzí rozhodovali. Učte se být trpěliví, neradit a nechat druhé uvědomit si, jaké rozhodnutí je pro ně samé to nejvhodnější.

8) Tvůrčí myšlení

Tvořivými myšlenkami si můžeme vytvářet harmonické vztahy. Tvořivě si můžeme připravit společnou večeři nebo pracovní oběd. Můžeme přetvořit kancelář, ve které se nám budou lépe a kreativně vymýšlet nové nápady na podnikání. Tvořivě můžeme zařídit doučování svým dětem, aby je učení bavilo. Tvůrčím způsobem můžeme naše vztahy zkvalitňovat a obohacovat.

Dejte si práci s přemýšlením, co pro druhé udělat, aby vaše vztahy jiskřily, a byly stále tvořivě aktivní.

9) Představivost a vizualizace

Představy jsou mocné. Jsou silným nástrojem k posunu vztahů, aby byly takové, jaké je chcete mít. Jak vypadá ideální sestavení vašeho pracovního týmu? Když ideálně „šlape“ jak konkrétně vypadá? Co vidíte, slyšíte, cítíte, zažíváte?

Už v představě se můžete přenést do budoucnosti a prožívat „nanečisto“, jak vaše vztahy mohou lépe fungovat. Dovolte si snít a už ve své představě vytvářet základ spokojenějších a přátelských vztahů.

10) Předvídání

V mezilidských vztazích se dá odhadovat a předvídat, jaké reakce budou následovat za naší akcí. Když budete na někoho nepříjemní, můžete předvídat, že si s vámi už nebude chtít dál povídat. Jednejte tak, abyste mohli předvídat, co se bude dít.

Jednejte prozíravě a nedejte se strhnout emocionální smrští, která do vás může vlítnout, když se zrovna neděje, co právě chcete. Předvídáním můžete korigovat své jednání a vytvářet láskyplné prostředí všude, kde se právě nacházíte.

  • Jak jste na tom s desítkou dovedností?
  • Co pro sebe můžete udělat, aby se vaše vztahy zkvalitnili?
  • Co k tomu potřebujete?

Každý týden se věnujte budování jedné z dovedností a uvidíte viditelný posun se zpětnou rekcí svého okolí, která vás nabudí do dalšího překonávání sebe samých.

Vaše Lenka

Líbí se vám článek? Pošlete ho dál :)
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
About The Author

Lenka Benešová

Díky svým profesionálním zkušenostem a práci s klienty umožňuji lidem projevovat svůj jedinečný potenciál a žít spojenější život. Píšu o tom, co mám sama vyzkoušené a vím, že opravdu funguje.